Milesi

חברת Milesi הינה חלק מקבוצת IVM, החברה החשובה והמובילה באירופה ובעולם בתחומה. נוסדה בשנת 1947 וממוקמת באזור מילאנו בצפון איטליה.
החברה משווקת את מוצריה לכ-70 מדינות ברחבי העולם ומוצריה מיוצרים במפעל החדיש והמתקדם ביותר בעולם, ללא מגע יד אדם הוא תחת ביקורת קפדנית ובכפוף לסטנדרטים הגבוהים ביותר.

מבין מוצרי החברה ניתן למצא:
• פוליאסטר לבן/שקוף
• יסוד פולאוריטני
• צבעים אטומים
• בייצים במגוון רחב של צבעים


יסוד


יסוד LBA 220
קוד פריט: 110-01-003 | מידה: 10 ליטר

יסוד רב מוצקים LBA 38
קוד פריט: 110-11-006 | מידה: 10 ליטר

יסוד לבן, LBR 30
קוד פריט: 110-21-002 | מידה: 5 ליטר

יסוד אקרילי, LJA 99
קוד פריט: 110-31-002 | מידה: 5 ליטר

איזולציה, LQA 836
קוד פריט: 110-41-002 | מידה: 5 ליטר

 

לקה


לקה LGA 24
קוד פריט: 111-03-000 | מידה: 10 ליטר | ברק: 5%

לקה LGA 22
קוד פריט: 111-03-003 | מידה: 10 ליטר | ברק: 20%

לקה LGA 210
קוד פריט: 111-03-004 | מידה: 10 ליטר | ברק: 30%

לקה LGA 21
קוד פריט: 111-03-007 | מידה: 10 ליטר | ברק: 40%

לקה LGA 20
קוד פריט: 111-03-008 | מידה: 10 ליטר | ברק: 50%

לקה LGA 020
קוד פריט: 111-03-010 | מידה: 10 ליטר | ברק: 70%

לקה אקרילית LUA 463
קוד פריט: 111-12-004 | מידה: 5 ליטר   | ברק: 25%

לקה אקרילית LUA 465
קוד פריט: 111-15-001 | מידה: 25 ליטר | ברק: 10%

לקה אקרילית אפקט טבעי LUA 118
קוד פריט: 111-22-000 | מידה: 25 ליטר | ברק: 25%

לקה מבריקה LDA 17467
קוד פריט: 111-33-000 | מידה: 5 ליטר   | ברק: 100%

 

מזרז


מזרז LNB 77
קוד פריט: 112-01-001 | מידה: 2.5 ליטר

מזרז LNB 77
קוד פריט: 112-01-002 | מידה: 5 ליטר

מזרז למשי LNB 18
קוד פריט: 112-11-001 | מידה: 2.5 ליטר

מזרז בלתי מצהיב למבריק LNB 110
קוד פריט: 112-12-001 | מידה: 2.5 ליטר

מזרז בלתי מצהיב LNB 190
קוד פריט: 112-13-001 | מידה: 2.5 ליטר

מזרז לאקרילי LNB 99
קוד פריט: 112-21-000 | מידה: 1 ליטר

מזרז LNB 837
קוד פריט: 112-31-001 | מידה: 2.5 ליטר

 

צבע לבן


צבע לבן LKR 18485
קוד פריט: 113-02-003 | מידה: 5 ליטר | ברק: 20%

צבע לבן LKR 17373
קוד פריט: 113-02-007 | מידה: 5 ליטר | ברק: 40%

צבע לבן LKR 6A351
קוד פריט: 113-02-009 | מידה: 5 ליטר | ברק: 70%

צבע לבן LKR 6A351
קוד פריט: 113-03-009 | מידה: 10 ליטר | ברק: 70%

צבע לבן מבריק 1 KHR
קוד פריט: 113-12-000 | מידה: 5 ליטר

 

צבע שחור


צבע שחור LKR 90
קוד פריט: 114-02-002 | מידה: 5 ליטר | ברק: 15%

צבע שחור LKR 023
קוד פריט: 114-02-005 | מידה: 5 ליטר | ברק: 30%

צבע שחור מבריק LHR 90
קוד פריט: 114-11-000 | מידה: 5 ליטר

 

פוליאסטר


ערכה פוליאסטר לבן LRR16
קוד פריט: 119-01-000

ערכה פוליאסטר שקוף LRA94
קוד פריט: 119-11-000

 

בייץ


בייץ CLT 2
קוד פריט: 115-01-002 | צבע: כתום | מידה: 1 ליטר

בייץ CLT 3
קוד פריט: 115-01-003 | צבע: אדום | מידה: 1 ליטר

בייץ CLT 4
קוד פריט: 115-01-004 | צבע: אגוז | מידה: 1 ליטר

בייץ CLT 6
קוד פריט: 115-01-006 | צבע: אגוז אדמדם | מידה: 1 ליטר

בייץ CLT 8
קוד פריט: 115-01-008 | צבע: כחול | מידה: 1 ליטר

בייץ CLT 9
קוד פריט: 115-01-009 | צבע: שחור | מידה: 1 ליטר

בייץ 11 CLT
קוד פריט: 115-01-011 | צבע: צהוב | מידה: 1 ליטר

בייץ CLT 10
קוד פריט: 115-01-012 | צבע: לבן טינר | מידה: 1 ליטר

בייץ CLT 18
קוד פריט: 115-01-018 | צבע: מהגוני | מידה: 1 ליטר

בייץ 8001 – CLT 23814
קוד פריט: 115-02-001 | צבע: טיק כהה | מידה: 1 ליטר

בייץ 8002 – CLT 23827
קוד פריט: 115-02-002 | צבע: אלון כהה | מידה: 1 ליטר

בייץ 8004 – CLT 23824
קוד פריט: 115-02-004 | צבע: אגוז | מידה: 1 ליטר

בייץ 8006 – CLT 23821
קוד פריט: 115-02-006 | צבע: אגוז אדמדם | מידה: 1 ליטר

בייץ 8007 – CLT 23819
קוד פריט: 115-02-007 | צבע: אגוז ירוק | מידה: 1 ליטר

בייץ 8062 – CLT 23826
קוד פריט: 115-02-062 | צבע: אגוז כהה | מידה: 1 ליטר

בייץ 8063 – CLT 23816
קוד פריט: 115-02-063 | צבע: אגוז | מידה: 1 ליטר

בייץ 8064 – CLT 23820
קוד פריט: 115-02-064 | צבע: אגוז בינוני | מידה: 1 ליטר

בייץ 8065 – CLT 23815
קוד פריט: 115-02-065 | צבע: מהגוני | מידה: 1 ליטר

בייץ 8066 – CLT 23813
קוד פריט: 115-02-066 | צבע: פוליסנדר | מידה: 1 ליטר

בייץ 8067 – CLT 23822
קוד פריט: 115-02-067 | צבע: אגוז | מידה: 1 ליטר

בייץ 8068 – CLT 23818
קוד פריט: 115-02-068 | צבע: דובדבן | מידה: 1 ליטר

בייץ 8069 – CLT 23823
קוד פריט: 115-02-069 | צבע: מהגוני בינוני | מידה: 1 ליטר

בייץ 8070 – CLT 23817
קוד פריט: 115-02-070 | צבע: טיק | מידה: 1 ליטר

בייץ 8080 – CLT 23825
קוד פריט: 115-02-080 | צבע: וונגה | מידה: 1 ליטר

בייץ 2031 – CLT 4A01
קוד פריט: 115-11-031 | צבע: שחור | מידה: 1 ליטר

בייץ 2037 – CLT 4A02
קוד פריט: 115-11-037 | צבע: אגוז כהה | מידה: 1 ליטר

בייץ לבן מרוכז CHT 101
קוד פריט: 115-21-000 | צבע: לבן מים | מידה: 1 ליטר

 

טבלה לערבוב חומרים

 

 

קבוצת השקופים – נפח / משקל


איזולציה
קוד: LQA836 | כמות חלקים: 100 | קוד מקשה: LNB837 | כמות חלקים: 100
קוד מדלל: LZC1051 / LZC1026 | כמות חלקים: 0-15
אורך חיי תערובת: 3 שעות | צמיגות: 2 ± "10

יסוד שקוף
קוד: LBA220 | כמות חלקים: 100 | קוד מקשה: LNB77 | כמות חלקים: 50
קוד מדלל: LZC1051 / LZC1026 | כמות חלקים: 10-30
אורך חיי תערובת: 3 שעות | צמיגות: 2 ± "15

יסוד שקוף
קוד: LBA38 | כמות חלקים: 100 | קוד מקשה: LNB77 | כמות חלקים: 50
קוד מדלל: LZC1051 / LZC1026 | כמות חלקים: 10-30
אורך חיי תערובת: 3 שעות | צמיגות: 2 ± "16

יסוד אקרילי
קוד: LJA99 | כמות חלקים: 100 | קוד מקשה: LNB99 | כמות חלקים: 20
קוד מדלל: LZC1051 / LZC1026 | כמות חלקים: 20-30
אורך חיי תערובת: 3 שעות | צמיגות: 2 ± "16

שקוף משי
קוד: LGAXX | כמות חלקים: 100 | קוד מקשה: LNB18 / LNB77 | כמות חלקים: 50
קוד מדלל: LZC1051 / LZC1026 | כמות חלקים: 20-40
אורך חיי תערובת: 4 שעות | צמיגות: 2 ± "15

גמר אקרילי
קוד: LUAXX | כמות חלקים: 100 | קוד מקשה: LNB99 | כמות חלקים: 10
קוד מדלל: LZC1051 / LZC1026 | כמות חלקים: 20-40
אורך חיי תערובת: 4 שעות | צמיגות: 2 ± "15

שקוף מבריק
קוד: LDA200 | כמות חלקים: 100 | קוד מקשה: LNB110 / LNB190 | כמות חלקים: 50-100
קוד מדלל: LZC70 / LZC1051 | כמות חלקים: 40-60
אורך חיי תערובת: 3 שעות | צמיגות: 2 ± "13

 

דרגות ברק – גמר פוליאורוטני


70%   LGA020
55%   LGA20
40%   LGA21
30%   LGA210
20%   LGA22
15%   LGA23
5%     LGA24

 

דרגות ברק – גמר אקרילי


65%   LUA460
50%   LUA461
35%   LUA462
25%   LUA463
15%   LUA464
10%   LUA465
3%     LUA468

 

קבוצת הצבעוניים – משקל


יסוד לבן
קוד: LBR30 | כמות חלקים: 100 | קוד מקשה: LNB77 | כמות חלקים: 50
קוד מדלל: LZC1051 / LZC1026 | כמות חלקים: 20-40
אורך חיי תערובת: 4 שעות | צמיגות: 2 ± "16

גמר לבן
קוד: 20% LKR17373 40% / LKR18485 | כמות חלקים: 100
קוד מקשה: LNB18 / LNB77 | כמות חלקים: 50
קוד מדלל: LZC1051 / LZC1026 | כמות חלקים: 30-40
אורך חיי תערובת: 3 שעות | צמיגות: 2 ± "16

לבן מבריק
קוד: LBR30 | כמות חלקים: 100 | קוד מקשה: LNB110 / LNB190 | כמות חלקים: 50-100
קוד מדלל: LZC70 / LZC1051 | כמות חלקים: 40-60
אורך חיי תערובת: 3 שעות | צמיגות: 2 ± "13

שחור משי
קוד: LKR023 30% / LKR90 15% | כמות חלקים: 100 | קוד מקשה: LNB77 | כמות חלקים: 50
קוד מדלל: LZC1051 / LZC1026 | כמות חלקים: 30-40
אורך חיי תערובת: 3 שעות | צמיגות: 2 ± "17

שחור מבריק
קוד: LHR39 | כמות חלקים: 100 | קוד מקשה: LNB77 | כמות חלקים: 50-100
קוד מדלל: LZC70 / LZC1051 | כמות חלקים: 40-60
אורך חיי תערובת: 4 שעות | צמיגות: 2 ± "13

 

קבוצת פוליאסטר – משקל


פוליאסטר לבן
קוד: LRR16 | כמות חלקים: 100 | קוד מקשה: LOB810 | כמות חלקים: 2
קוד מאיץ: LOB828 | כמות חלקים: 2 | קוד מדלל: אציטון נקי | כמות חלקים: 10-30
אורך חיי תערובת: 4 שעות | צמיגות: 2 ± "30

פוליאסטר שקוף
קוד: LRA94 | כמות חלקים: 100 | קוד מקשה: LOB810 | כמות חלקים: 2
קוד מאיץ: LOB828 | כמות חלקים: 2 | קוד מדלל: אציטון נקי | כמות חלקים: 10-30
אורך חיי תערובת: 3 שעות | צמיגות: 2 ± "30

 

יסוד אקרילי שקוף


יסוד אקרילי שקוף
קוד: LJA99
שימושים: רהיטים, דלתות, מוצרי עץ שונים

תכונות
יסוד אקרילי דו רכיבי נגד הצהבה המתאים לעצים בהירים, בעל גמישות

נתונים טכניים
משקל סגולי: 930 ליטר
אחוז מוצקים: 28% (2 ±)

תערובת בחלקים
יסוד אקרילי שקוף: 100
מקשה: 20% / LNB99
מדלל: 10-11 / 10-30%
זמן ייבוש: לליטוש לאחר 12 שעות
עמידות התערובת: כ-3 שעות ב-20°
כמות למ"ר: 120-140 גרם
חיי מדף: 8 חודשים מיום הייצור באריזה המקורית ובמקום קריר
יישום שכבה סופית לאחר מינימום 20 שעות

 

גמר אקרילי שקוף משי


גמר שקוף אקרילי
קוד: LUA46XX
שימושים: מתאים במיוחד על עצים בהירים

תכונות
לכה מיוחדת המכילה מסננים ל-UV ועמידה נגד הצהבה, בעלת עמידות לשריטות

נתונים טכניים
משקל סגולי: 930 גרם / ליטר (20 ±)
אחוז מוצקים: 24% (2 ±)

תערובת בחלקים
גמר אקרילי שקוף: 100
מקשה: 10% / LNB99
מדלל: 10-11 / 20-40%
זמן ייבוש: לאבק כ-10 דקות, למגע 40 דקות
עמידות התערובת: כ-3 שעות ב-20°
ייבוש סופי: 12 שעות
כמות למ"ר: 120-140 גרם
חיי מדף: 8 חודשים מיום הייצור באריזה המקורית ובמקום קריר

דרגות ברק לפי קוד
65%   LUA460
50%   LUA461
35%   LUA462
25%   LUA463
15%   LUA464
10%   LUA465
3%     LUA468

 

יסוד פוליאוריטני שקוף


יסוד פוליאוריטני שקוף
קוד: LBA220
שימושים: רהיטים, דלתות, מוצרי עץ שונים, פרופילים

תכונות
יסוד פוליאוריטני, דו רכיבי שקיפות מעולה

נתונים טכניים
משקל סגולי: 980 גרם / ליטר (20 ±)
אחוז מוצקים: 42% (2 ±)

תערובת בחלקים
יסוד פוליאורטני שקוף: 100
מקשה: 50% / LNB77
מדלל: 10-11 / 10-30%
זמן ייבוש: לאבק 15 דקות, בין שכבות 1-4 שעות, לליטוש לאחר 20 שעות
עמידות התערובת: כ-3 שעות ב-20°
כמות למ"ר: 120-140 גרם
חיי מדף: 8 חודשים מיום הייצור באריזה המקורית ובמקום קריר
יישום שכבה סופית לאחר מינימום 20 שעות

 

יסוד פוליאוריטני שקוף, רב מוצקים


יסוד פוליאוריטני שקוף, רב מוצקים
קוד: LBA38
שימושים: רהיטים, דלתות, מוצרי עץ שונים, פנלים וכד'

תכונות
יסוד משובח, מילוי מעולה, דו רכיבי שקיפות מירבית, ורטיקלי

נתונים טכניים
משקל סגולי: 985 גרם / ליטר (20 ±)
אחוז מוצקים: 50% (2 ±)

תערובת בחלקים
יסוד פוליאורטני שקוף, רב מוצקים: 100
מקשה: 50% / LNB77
מדלל: 10-11 / 10-30%
זמן ייבוש: לאבק 15 דקות, לליטוש מינימום 4 שעות, זמן בין שכבות ללא צורך בליטוש ביניים 45 דקות ועד 3 שעות
עמידות התערובת: כ-3 שעות ב-20°
כמות למ"ר: 120-140 גרם
חיי מדף: 8 חודשים מיום הייצור באריזה המקורית ובמקום קריר
יישום שכבה סופית לאחר מינימום 20 שעות

 

גמר פוליאורטני שקוף מבריק


גימור פוליאורטני מבריק
קוד: LDA200
שימושים: רהיטים, דלתות, מוצרי עץ שונים, פנלים

תכונות
גמר מבריק דו רכיבי פוליאורטני משובח, ברק גבוה במיוחד, רמת שחיקה גבוהה, אינו מצהיב ועמיד לאורך זמן

נתונים טכניים
משקל סגולי: 1,004 ליטר
אחוז מוצקים: 52% (1 ±)

תערובת בחלקים
גמר פוליאורטני מבריק: 100
מקשה: LNB110 / LNB190 / 50-100%
מדלל: LZC79 / LZC1051 / 40-60%
זמן ייבוש: לאבק 30 דקות, למגע כשעתיים, סופי 24 שעות
עמידות התערובת: כ-3 שעות ב-20°, מומלץ לעבוד בטמפרטורת חדר של 20°
כמות למ"ר: 120-140 גרם
חיי מדף: 8 חודשים מיום הייצור באריזה המקורית ובמקום קריר

* בימים חמים במיוחד מומלץ להוסיף למדלל משהה לקבלת מדלל איטי יותר

 

גמר פוליאורטני שקוף מט משי


גמר פוליאורטני שקוף
קוד: LGA2XX
שימושים: רהיטים, דלתות, מוצרי עץ שונים, פנלים וכד'

תכונות
גמר פוליאוריטני דו רכיבי בעל אחוז מוצקים גבוה ורמת שחיקה גבוהה

נתונים טכניים
משקל סגולי: 1,005 גרם / ליטר
אחוז מוצקים: 48% (2 ±)

תערובת בחלקים
גמר פוליאורטני שקוף: 100
מקשה: 50% / LNB77 / LNB18
מדלל: 10-11 / 20-40%
זמן ייבוש: לאבק 15 דקות, למגע 45 דקות, סופי 24 שעות
עמידות התערובת: כ-4 שעות ב-20°
כמות למ"ר: 120-140 גרם
חיי מדף: 8 חודשים מיום הייצור באריזה המקורית ובמקום קריר

דרגות ברק לפי קוד
70%   LGA020
55%   LGA20
30%   LGA210
20%   LGA22
15%   LGA23
5%     LGA24

 

יסוד פוליאסטר לבן


יסוד פוליאסטר לבן
קוד: LRR16
שימושים: מילוי לחלקי עץ שונים, פנלים, MDF

נתונים טכניים
משקל סגולי: 1,420 גרם / ליטר
אחוז מוצקים: 92% (2 ±)

תערובת בחלקים
גמר פוליאסטר לבן: 100
מאיץ: LOB828 / 2%
מקשה: 2% / LDB810
אציטון נקי: 10-30%
זמן קרישה: כ-20 דקות
צמיגות: "35-"30 עם 10% מדלל
כמות למ"ר: 150-200 גרם לכל שכבה. בין השכבות יש להמתין לזמן קרישה לפני ריסוס יד שניה
חיי מדף: 6 חודשים מיום הייצור באריזה המקורית ובמקום קריר
ליטוש בנייר: 220-280 ליישור, 320-400 לגימור סופי

* מומלץ להתיז שכבת איזולציה לפני הפוליאסטר, האיזולציה מיועדת לציפוי ראשוני ויוצרת בידוד למניעת השפעות לא רצויות, אטימות לנוזלים.
* זמן חיי התערובת וזמן הקרישה על הפנל, קשורים בטמפרטורה של המוצר ושל המקום. בשינוי אחוזי המאיץ והמקשה אפשר להגיע לתוצאה הרצויה.
* במקרה של חלקים מלוטשים מלפני מספר ימים, מומלץ ללטש שוב עם נייר 320-400 כדי לשפר את האידהזיה (הצמדות)

 

יסוד פוליאורטני לבן


יסוד פוליאורטני לבן
קוד: LBR30
שימושים: רהיטים, דלתות, מוצרי עץ שונים, פנלים ופרופילים

תכונות
יסוד פוליאוריטני דו רכיבי, גמיש מאד, בעל כיסוי גבוה במיוחד, ורטיקלי

נתונים טכניים
משקל סגולי: 1,320 גרם / ליטר
אחוז מוצקים: 70% (2 ±)

תערובת בחלקים
יסוד פוליאורטני לבן: 100
מקשה: LNB77 / נפח 50 / משקל 65
מדלל: 10-11 / 20-40%
זמן ייבוש: לאבק 20 דקות, ייבוש בין שכבות 1-3 שעות, ליטוש לאחר כ-6 שעות, ייבוש להתזה סופית 12 שעות
עמידות התערובת: כ-3 שעות ב-20°
כמות למ"ר: 120-140 גרם לכל שכבה
חיי מדף: 8 חודשים מיום הייצור באריזה המקורית ובמקום קריר

* לגימורים מבריקים יש להעדיף יסוד פוליאסטר, רצוי להתיז איזולציה לפני התזת היסוד

 

לבן פוליאורטני משי


לבן פוליאורטני מט משי 20% ברק
קוד: LKR17373 / LKR18485
שימושים: רהיטים, דלתות, מוצרי עץ שונים

תכונות
ציפוי עליון פוליאוריטני דו רכיבי בעל עמידות בתנאי מזג אוויר לאורך זמן, בעל חוזק מכני חזק במיוחד

נתונים טכניים
משקל סגולי: 1,280 גרם / ליטר
אחוז מוצקים: 63% (2 ±)

תערובת בחלקים
לבן פוליאורטני מט משי 20% ברק: 100
מקשה: LNB18 / LNB190 / משקל 50
מדלל: LZC1051 / LZC1026 / 30-50%
זמן ייבוש: לאבק 20 דקות, ייבוש סופי 10 שעות
עמידות התערובת: כ-3 שעות ב-20°
כמות למ"ר: 120-140 גרם לכל שכבה
חיי מדף: 8 חודשים מיום הייצור באריזה המקורית ובמקום קריר

 

איזולציה לשימוש כללי MDF + פורניר


איזולציה פוליאורטנית
קוד: LQA836
שימושים: עץ ו-MDF

תכונות
דו רכיבי, מיועד לציפוי ראשוני ויוצר בידוד למניעת השפעות לא רצויות, בעל אטימות לנוזלים ונטרול חומרים מכהים על עצים אקזוטיים

נתונים טכניים
משקל סגולי: 882 גרם / ליטר
אחוז מוצקים: 23.6% (2 ±)

תערובת בחלקים
איזולציה: 100
מקשה: 100% / LNB837
מדלל: 10-11 / 10-30%
כמות למ"ר: בהתזה 80-100 גרם
חיי מדף: 8 חודשים מיום הייצור באריזה המקורית ובמקום קריר

* לאחר ישום האיזולציה ניתן לרסס שכבת יסוד, לאחר 1-2 שעות ללא ליטוש, אם שכבת היסוד לא בוצעה לאחר 1-2 שעות יש ללטש לפני היסוד. במידה ועובדים עם פורנירים משוחזרים, יכולה להיווצר עם הזמן בעיה של "הלבנה" ולכן יש להתאים איזולציה יחודית בפורנירים אלו.

יסוד פוליאסטר שקוף


יסוד פוליאסטר שקוף
קוד: LRA94

תכונות
בעל כיסוי מעולה, שקיפות מירבית, יציבות לאורך זמן, אינו שוקע

נתונים טכניים
משקל סגולי: 1,056 גרם / ליטר
אחוז מוצקים: 90% (2 ±)

תערובת בחלקים
יסוד פוליאסטר שקוף: 100
מאיץ: LOB828 / 2%
מזרז: 2% / LDB810
אציטון נקי: 10-30%
זמן קרישה: כ-20 דקות
כמות למ"ר: 150-200 גרם לכל שכבה
ליטוש בנייר: 220-280 ליישור, 320-400 לגימור סופי
חיי מדף: 4 חודשים מיום הייצור באריזה המקורית ובמקום קריר

* מומלץ ליישם איזולציה לפני היסוד בין שכבות יש להמתין לזמן קרישה לפני ריסוס שכבה שניה. זמן חיי התערובת במיכל וזמן הקרישה על הפנל קשורים בטמפרטורה של המוצר ושל המקום.
בשינוי אחוזי המאיץ והמקשה ניתן להגיע לתוצאה הרצויה, במקרה של חלקים מלוטשים מלפני מספר ימים מומלץ ללטש שוב עם נייר 320-400 לאידהזיה טובה יותר.

מגוון (בייץ) – מים או טינר


מגוון – בייץ
קוד: CLTXX
שימושים: גיוון סוגים שונים של עץ ורהיטים

תכונות
אחידות ושקיפות מצויינים, ליישום בהתזה, בגלילה, הברשה או מריחה. שיטת דילול עם טינר, אציטון, מים או שילוב של מים ואציטון.

זמן ייבוש
עם מדלל עד 30 דקות, עם מים כ-8 שעות. כאשר מיישמים על המגוון יסוד פוליאסטר שקוף חובה להשתמש באיזולציה (מבודד) לפני היסוד.

צבעים ומספרי קוד
טיק כהה – CLT8001
אלון כהה – CLT8002
אגוז – CLT8003
אגוז אדמדם – CLT8004
אגוז ירוק – CLT8006
אגוז כהה – CLT8062
אגוז – CLT8063
אגוז בינוני – CLT8064
מהגוני – CLT8065
פוליסנדר – CLT8066
אגוז – CLT8067
דובדבן – CLT8068
מהגוני בינוני – CLT8069
טיק – CLT8070
וונגה – CLT8080
צהוב – CLT1
כתום – CLT2
אדום – CLT3
אגוז עתיק – CLT4
אגוז – CLT5
אגוז אדמדם – CLT6
אגוז קלאסי – CLT7
כחול – CLT8
שחור – CLT9
לבן טינר – CLT10
צהוב – CLT11
חום – CLT12
מהגוני – CLT18
לבן מים – CHT101

צור קשר

מרכז לוגיסטי

השקד 25, אזה”ת חבל מודיעין
טלפון: 03-9773105
פקס: 03-9794290

מען למכתבים

מתן 45858
ת.ד. 6014
Info@albagino.co.il

© כל הזכויות שמורות לאלבגינו
Designed by StudioDanko