מגירות DWD XP | מגירות 95 מ"מ

מגירות DWD XP | מגירות 95 מ"מ + גלריה

מגירות DWD XP | מגירות 95 מ"מ + זכוכית

מגירות DWD XP | מגירה פנימית נמוכה

מגירות DWD XP | מגירה פנימית + גלריה

מגירות DWD XP | מגירה פנימית + זכוכית

צור קשר

מרכז לוגיסטי

השקד 25, אזה”ת חבל מודיעין
טלפון: 03-9773105
פקס: 03-9794290

מען למכתבים

מתן 45858
ת.ד. 6014
Info@albagino.co.il

© כל הזכויות שמורות לאלבגינו
Designed by StudioDanko